Home
ระบบมีมาตรฐาน   บริการมีคุณภาพ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ราคากลางซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล (e-book ภาษาต่างประเทศ) 68 รายการ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด..

 

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ราคากลางจ้างปรับปรุงกระจกและโครงสร้างหน้าต่าง ชั้น 5 ด้านหน้าสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 งาน รายละเอียด..

 

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวรามคำแหง
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง รายละเอียด..

 

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สนใจ เข้าใช้งานเว็บไซต์บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) จัดเรียงตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอน รายละเอียด..

  เชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สืบค้นฐานข้อมูล ที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการ (ฟรี) รายละเอียด..
  บริการ Ask a librarian ให้ความช่วยเหลือตอบคำถาม เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล คลิกที่นี่..
 

 
 >> ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
 >> ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสาร และเอกสาร

 >> ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมฯ (UCTAL)
 >> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ม.รามคำแหง
 >> สื่อการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 >> ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน (ASEAN Community)

 >> ดรรชนีราชกิจจานุเบกษา (2542-2550)
 >> ดรรชนีสยามจดหมายเหตุ (2544-2551)

    มีต่อด้านใน...

 >> ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e–Journal)
     ABI/INFORM, CJO, CIAO, Emerald Management Plus, ..
 >> ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e–Book)
     2eBook, BEP, CRCnetBASE, EBSCOEbrary, ..
 >> ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
     Digital Collection (ThaiLIS),
Dissertation (IR-web), Proquest
 >> ฐานข้อมูลข่าว (e-News)
     iQNewsClip, NewsCenter
 >> ฐานข้อมูลออนไลน์ ทดลองใช้ (Trial)
     Academic OneFile, Access English, Binumi, Communication & Mass Media Complete, National Geographic Virtual, ..
>> ฐานข้อมูลวารสาร
      Journal Link, Thai Index Medicus

    มีต่อด้านใน...

 >> ประวัติ, โครงสร้างการบริหารงาน
 >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม
 >> แผนปฏิบัติราชการ สำนักหอสมุดกลาง
 >> อาคารและพื้นที่
 >> เวลาเปิด-ปิดบริการ
 >> ระเบียบการยืม-คืน
 >> การสมัครสมาชิก
 >> ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 >> ข่าว-กิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง

    มีต่อด้านใน...


 >> บริการ Ask a Librarian
 >> บริการ Proxy Server
 >> บริการ Wi-Fi
 >> เสนอแนะหนังสือ หรือเอกสาร
 >> รายชื่อหนังสือใหม่ (ประจำเดือน)
 >> บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

 >> บริการระหว่างห้องสมุด

    มีต่อด้านใน...

 >> สารสำนักหอสมุดกลาง
 คู่มือต่างๆ 
 >> คู่มือการสืบค้นสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง
 >> คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง
 >> คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 >> คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย ม.ร.
 >> คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดให้บริการ

    มีต่อด้านใน...

 >> สนเทศน่ารู้
 >> หนังสือแนะนำ
 >> แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา
 >> บทความจากหอสมุดกลาง
 >> เกร็ดความรู้
 >> พระบรมราโชวาท และพระราโชวาท
 >> รำลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

    มีต่อด้านใน...

 >> เทอดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหง
 >> มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 >> e-learning รามคำแหง
 >> สุพรรณิการ์ ต้นไม้ประจำ ม.ร.
 >> ห้องสมุดในประเทศไทย
 >> ห้องสมุดต่างประเทศ
 >> ระบบงบประมาณลักษณะ 3 มิติ ม.ร.

    มีต่อด้านใน...

 >> CT105
 >> IT215 Assembly Language
 >> e-Books ภาษา C++
 >> การจัดอันดับสื่อโทรทัศน์

    มีต่อด้านใน...

 >> ถาม-ตอบผู้ใช้ห้องสมุด
 >> ถาม-ตอบ IT ห้องสมุด
 >> ส่งข้อร้องเรียน เสนอแนะการบริการ
 >> ติดตามคำตอบข้อร้องเรียน เสนอแนะการบริการ

 >> Acrobat Reader
 >> ebrary Reader
 >> คู่มือการสืบค้นต่างๆ

    มีต่อด้านใน...

Search Engine

| google | yahoo | excite | hotbot | lycos | infoseek | webcrawleraltavista | wolframalpha | สรรสาร | siamguru | thaiseek | ค้นไทย | thai Search Engine |

ภาครัฐฯ / องค์กร / สถาบัน 

| สารสนเทศภาครัฐ | ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | สถาบันคชบาลแห่งชาติ |
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา | ราชกิจจานุเบกษา

บริการ

| รถเมล์ ขสมก. | ตารางเดินรถ บขส. | เที่ยวบิน การบินไทย | ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | รายงานพยากรณ์อากาศ | ข่าวจราจร สวพ.91 | ตำรวจทางหลวง 1193 | อัตราแลกเปลี่ยน จาก SCB | ค้นเบอร์โทร ทศท. | ตรวจสอบค่าใช้บริการ ทศท. | ตรวจสอบค่าใช้บริการ AIS GSM | ตรวจสอบค่าใช้บริการ DTAC | Thailand YellowPages | Thai<>English Dictionary | ยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์ |
 
สนเทศน่ารู้

วันแม่แห่งชาติ

วันสันติภาพไทย
หนังสือแนะนำ
ชื่อเรื่อง : 124 ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2434-2558

บันทึกประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยของกระทรวงยุติธรรม ตามลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 3

Did You Know?

กินปลาลดความเสี่ยงหูตึง
นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้ว การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ยังช่วยให้มีสุขภาพดีได้อีกด้วย ..

7 แนวทางทวงหนี้ ให้ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งใจคนถูกทวง
ถ้าอยากได้เงินคืนกลับมาแบบครบๆ และยังสามารถรักษามิตรภาพได้ ลองทำตามแนวทาง ดังนี้ ..
แนะนำเว็บไซต์ทางด้านการศึกษา


สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย
Thai Cycling for Health Association (TCHA)

     จุดเริ่มต้นของผู้ปั่นจักรยานในกรุงเทพฯ ส่งเสริมการใช้จักรยาน ในทุกกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์

กิจกรรมบนเว็บ

| Ask a librarian | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
งานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

หนังสือพิมพ์

| กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | โพสต์ทูเดย์ | มติชน | สยามธุรกิจ | Bangkok Post | inn | the Nation | Thaipost |

สถานีโทรทัศน์ - ข่าว

| 3 | 5 | 7 | mcot | Nbt | TpbsSpring News | Truevisions | VoiceTV | BBC | cnn | Time

job Links

| กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม | งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา ม.ร. |
careerjet | jobsDB | JobTH | jobthai | jobนิสิต | Nationejobs |

ทั่วไป

| Word of The Day | Proverb of The Week |

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

ค้นหาข้อมูล ภายในเว็บไซต์นี้ :
by google
Mobile Version


ปรับปรุงล่าสุด : 21 สิงหาคม 2558 10:54:59 น.