Ask a Librarian: บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
Phone : 02-310-8646 และ 02-310-8648
e-mail : ning@lib.ru.ac.th, thanyasuda@lib.ru.ac.th, varajit@lib.ru.ac.th and naya@lib.ru.ac.th

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
นักศึกษาสามารถหาวิทยานิพนธ์ บทความวารสาร งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จากฐานข้อมูล ThaiLIS
โดยสามารถเข้าใช้จาก URL: http://tdc.thailis.or.th/tdc/  ทั้งหมด 2 ช่องทาง

1. เข้าใช้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย - สามารถเข้าใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

* หากนักศึกษาใช้งานจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องตั้งค่า Proxy Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเข้าใช้งาน
>>> สามารถดูวิธีการตั้งค่า Proxy Server ได้ที่ http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_proxy.php

2. บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานผ่าน http://tdc.thailis.or.th/tdc/ โดยตรง

* หากใช้วิธีนี้ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกใช้งานฐานข้อมูลก่อนเริ่มใช้งาน
>>> สามารถอ่านเงื่อนไขและสมัครสมาชิกได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/register_form.php
2
Ask a Librarian / Re: ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้หรือไม่
« กระทู้ล่าสุด โดย varajit เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2018, 09:49:20 AM »
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิกห้องสมุดเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้นค่ะ
อย่างไรก็ตามบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการอ่านหนังสือทั่วไปในห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จะไม่สามารถยืมหนังสือได้ค่ะ

* ยกเว้นการใช้งานสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสืออ้างอิงและสิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ ห้องสืบค้นและสื่อมัลติมีเดีย (อาคาร 3) ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดต้องเสียค่าใช้บริการ 20 บาท/วัน
3
ข่าวประชาสัมพันธ์ / Re: วันที่ 14 - 16 ก.พ. 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน RU BOOK FAIR 2018
« กระทู้ล่าสุด โดย webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 21, 2018, 08:18:31 PM »
ชมภาพถ่ายจากงาน RU BOOK FAIR 2018 ได้ที่ :
Album : 14-16 Feb 2561 : RU Book Fair 2018
4
Ask a Librarian / ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกได้หรือไม่
« กระทู้ล่าสุด โดย pubg1 เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2018, 11:05:44 PM »
สวัสดีค่ะ

อยากทราบว่าประชาชนทั่วไปที่อยู่ต่างจังหวัด

สามารถสมัครสมาชิกเพื่อยืมหนังสือในห้องสมุดได้หรือไม่ค่ะ

ถ้าสมัครได้ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ต้องการที่จะยืมหนังสือเพื่อต้องการทำวิทยานิพนธ์

จาก พร นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคะ

ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
5
Ask a Librarian / บทความ วารสาร อื่นๆ สามารถค้นหาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ไหม..?
« กระทู้ล่าสุด โดย pom88 เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2018, 06:46:22 PM »
บทความ วารสาร อื่นๆ เราสามารถค้นหาจากฐานข้อมูล thailis ได้หรือไม่
ต้องทำอย่างไร ขอบคุณมากครับ
6
ภาพถ่ายบางส่วนจากกิจกรรม "ทักษะพัฒนา" ฟรี Workshop การเขียนลายกนกสามตัว
เมื่อวันที่ 18 และ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ :
Album 1 : "ทักษะพัฒนา" Workshop การเขียนลายกนกสามตัว (18 ม.ค. 2561)
Album 2 : "ทักษะพัฒนา" Workshop การเขียนลายกนกสามตัว ( 25 ม.ค. 2561)
7
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" ตอน "ตัวละครหลากมิติ"
ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เข้าชมได้ฟรี ในวันและเวลาราชการนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" ตอน "ตัวละครหลากมิติ" เป็นนิทรรศการที่จะกล่าวถึงตัวละครจากวรรรณคดีไทย ในมุมมองต่าง ๆ ไป เช่น ตัวละครชายในวรรณคดีไทย, ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทย และตัวละครปรปักษ์ในวรรณคดีไทย เป็นต้น

การจัดนิทรรศการชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" จะแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
     1) พินิจวรรณคดี
     2) ตัวละครหลากมิติ
     3) ศาสตร์แห่งปราชญ์บรรพบุรุษ
     4) คันฉ่องส่องวัฒนธรรม

     ภายในนิทรรศการมี "กิจกรรมประกอบนิทรรศการ" ให้เข้าร่วมหลายกิจกรรม อาทิเช่น "ฉายาทวิภพ" กิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม, "อักขระพินิจ" ห้องอ่านหนังสือที่จัดแสดงในนิทรรศการ และ "ทักษะพัฒนา" กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการการเขียนลายไทย เป็นต้น


     กิจกรรม "ฉายาทวิภพ"
     กิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม ภายในนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" มีกิจกรรมถ่ายภาพแนวอนุรักษ์นิยม ภายในห้องชื่อ"ฉายาทวิภพ" เป็นกิจกรรมที่มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ภายในห้องจะมีชุดแต่งกายแนวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และ/หรือ ชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นต้น โดยจะมีการปรับเปลี่ยนชุดแต่งกายเป็นระยะ ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้และการซึมซับสุนทรียรสแห่งวรรณคดี ในการศึกษาของนักศึกษาและผู้สนใจที่จะศึกษาวรรณคดีไทย


     กิจกรรม "อักขระพินิจ"
     อ่านวรรณคดีภายใต้บรรยากาศของวรรณคดี ภายในนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" มีการจัดแสดงหนังสือกลุ่มวรรณคดี โดยการนำทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุดมาแปรรูปข้อมูลและนำเสนอให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่าย โดยมุ่งการกระตุ้นความสนใจ ให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดแรงจูงใจที่จะต้องการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น จากสื่อและวัตถุที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการ โดยนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้ห้องอักขระพินิจภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ ในการศึกษาวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ภายในห้องที่สร้างสรรค์บรรยากาศของวรรณคดีขึ้นมา เพื่อให้ดื่มด่ำมรดกวัฒนธรรมทางภาษาไทยได้มากยิ่งขึ้น
     กิจกรรม "ทักษะพัฒนา"
     กิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการการเขียนลายไทย (workshop) ภายในนิทรรศการ ชุด "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" มีกิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการการเขียนลายไทย (workshop) เป็นกิจกรรมที่มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย และสนับสนุนการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสาธิตฯ การเขียนลายไทยเบื้องต้นและจัดขึ้นเป็นช่วงเวลาเท่านั้น ณ ห้องทักษะพัฒนา ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนดำเนินงาน สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ป้ายประกาศของหน่วยฯ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 อาคารสานักหอสมุดกลาง และ https://www.facebook.com/exhibitionandart/
     เปิดลงทะเบียน (ล่วงหน้า) เพื่อเข้าร่วม Workshop การเขียนลายประจำยามแล้ว
     กิจกรรม Workshop จะจัดขึ้นในวันที่ 20 และ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00 น.
     *สามารถลงทะเบียนได้ที่ หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม
     หมายเหตุ: การลงทะเบียนจะช่วยในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอต่อผู้เข้าเรียน

สามารถเข้าชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)*

สอบถามข้อมูลเพิ่ม หรือเข้าชมเป็นหมู่คณะ
ติดต่อ.. หน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
• โทร. 0-2310-8647
• facebook's page : https://www.facebook.com/exhibitionandart/
• Line ID : @zxb0818x
8
ข่าวประชาสัมพันธ์ / Re: วันที่ 14 - 16 ก.พ. 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน RU BOOK FAIR 2018
« กระทู้ล่าสุด โดย webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2018, 06:18:28 PM »
• มุมหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ"

     การจัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษาในห้องสมุด คือ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมาแปรรูปข้อมูลและนำเสนอให้ผู้ใช้บริการเข้าใจได้ง่าย
     ด้วยเทคนิควิธีในการจัดแสดงเพื่อกระตุ้นความสนใจ ให้เกิดแรงจูงใจที่จะต้องการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นจากสื่อและวัตถุที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการ
     อีกทั้งเป็นการนำหนังสือกลุ่มที่มีลักษณะบางประการร่วมกันมาจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้มากยิ่งขึ้
     โดยในปีงบประมาณ 2561 จัดแสดงเรื่อง "วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ" นิทรรศการแห่งความภาคภูมิใจในสุนทรียภาพทางภาษาไทย (◡‿◡✿)


9
ข่าวประชาสัมพันธ์ / Re: วันที่ 14 - 16 ก.พ. 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน RU BOOK FAIR 2018
« กระทู้ล่าสุด โดย webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2018, 06:09:00 PM »
• มุม Book Show Room

     แนะนำหนังสือใหม่  หนังสือน่าอ่าน หนังสือขายดี หนังสือที่น่าสนใจ จากหลายสำนักพิมพ์
     เช่น ซีเอ็ด อรุณ, แจ่มใส, ห้องสมุดดอตคอม, แพรวสำนักพิมพ์, แพรวเพื่อนเด็ก สถาพรบุ๊ค ฯลฯ
     และร่วมสนุกกับกิจกรรมและเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล \(^○^)人(^○^)/

10
ข่าวประชาสัมพันธ์ / Re: วันที่ 14 - 16 ก.พ. 2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน RU BOOK FAIR 2018
« กระทู้ล่าสุด โดย webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2018, 06:02:43 PM »
• มุมงานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

     บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า และแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการ
     เช่น EBSCO, Emerald Management, Proquest, Westlaw และฐานข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย
     โดยมีบรรณารักษ์คอยให้คำแนะนำปรึกษาวิธีการสืบค้น และร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามเล่นเกมลุ้นรับของรางวัล ヾ(@⌒▽⌒@)ノ

หน้า: [1] 2 3 ... 10