Ask a Librarian: บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
Phone : 02-310-8646 และ 02-310-8648
e-mail : ning@lib.ru.ac.th, thanyasuda@lib.ru.ac.th, varajit@lib.ru.ac.th and naya@lib.ru.ac.th

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดบริการ วันที่ 23 ม.ค. 2561 เพื่อสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2561
ขออภัยในความไม่สะดวก

The Ramkhamhaeng University Library will be closed on 23 January 2018.
We apologize for any inconvenience this may cause.

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

2
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจ ใช้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Service) ได้ฟรี
สนใจใช้บริการติดต่อ e-Mail : phd@lib.ru.ac.thสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :
     • คุณภริตา เฉยศิริ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร. 0-2310-8661 หรือ e-Mail :: parita@lib.ru.ac.th
     • คุณวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร. 0-2310-8646 หรือ e-Mail :: vatchara@lib.ru.ac.th

ิอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ph.D. Service) - http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_phdservice.php
3
Ask a Librarian / Re: อ่านหนังสือออนไลน์จากฐานข้อมูลได้
« กระทู้ล่าสุด โดย varajit เมื่อ มกราคม 08, 2018, 11:31:31 AM »
นักศึกษาสามารถเข้าดูได้ที่หมวด e-book ตามลิ้งค์ต่อไปนี้ http://www.lib.ru.ac.th/databases/database-e-books.php
จะมีฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่างๆ ให้เลือกอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ
4
Ask a Librarian / อ่านหนังสือออนไลน์จากฐานข้อมูลได้
« กระทู้ล่าสุด โดย liver007 เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:59:51 AM »
สวัสดีค่ะ
อ่านหนังสือออนไลน์จากฐานข้อมูลได้
มีฐานข้อมูลหรือโปรแกรมไหนบ้าง ที่มีแหล่งอ่านหนังสือ ในประเทศหรือต่างประเทศที่สามารถอ่านได้ฟรีบ้าง หรือเสียเป็นรายเดือน แต่อ่านหนังสือหลากหลายหมวด หลากหลายผู้เขียน หนังสือเก่าใหม่ได้ตลอดเวลาบ้าง
5
Ask a Librarian / Re: งานวิจัย ม.รามคำแหง บางเล่มทำไหมหาข้อมูลไม่เจอ
« กระทู้ล่าสุด โดย varajit เมื่อ มกราคม 03, 2018, 03:56:16 PM »
เรียน คุณ pom007

ในการสืบค้นข้อมูลใน ThaiLIS ผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบตัวสะกดและการเว้นวรรคตอนในการสืบค้นให้ถูกต้อง และใช้การกำหนดเขตข้อมูลและตัวกำหนดคำค้นเพื่อช่วยให้การสืบค้นรวดเร็วขึ้น

หากยังไม่พบสามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/บทความที่ท่านกำลังค้นหา แล้วบรรณารักษ์จะช่วยสืบค้นเพิ่มเติมให้ค่ะ
6
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับการบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ปี ค.ศ. 2018 (ฉบับพิมพ์) จำนวน 4 ชื่อเรื่อง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 60/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ปี ค.ศ. 2018 (ฉบับพิมพ์) จำนวน 4 ชื่อเรื่อง ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 472,198.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ด้งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ
1. เรื่อง ราคากลางฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
2. เรื่อง ร่างขอบเขตของงานฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
7
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและบริการสังคม ProQuest Psychology Journals จำนวน 1 ฐาน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 55/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและบริการสังคม ProQuest Psychology Journals จำนวน 1 ฐาน รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ
1. เรื่อง ราคากลางฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
2. เรื่อง ร่างขอบเขตของงานฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
8
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและบริการสังคม Thomson Reuters Westlaw (Westlaw Next) จำนวน 1 ฐาน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 57/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและบริการสังคม Thomson Reuters Westlaw (Westlaw Next) จำนวน 1 ฐาน ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 497,657 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ
1. เรื่อง ราคากลางฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
2. เรื่อง ร่างขอบเขตของงานฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
9
วันที่ 29 ธ.ค. 2560 สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการเวลา 07.30 - 16.30 น.
โดยปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ
ขออภัยในความไม่สะดวก

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8636
ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10
Ask a Librarian / งานวิจัย ม.รามคำแหง บางเล่มทำไหมหาข้อมูลไม่เจอ
« กระทู้ล่าสุด โดย pom007 เมื่อ ธันวาคม 26, 2017, 07:18:53 PM »
ตัวเล่มหนังสือนะมี แต่ไฟล์งานเข้าไปค้นหาใน "ThaiLis" ไม่เจอ
ผมก็พยายามใส่คีย์ ใส่เรื่อง ผู้แต่ง จนครบ ทำกี่รอบๆ ก็ยังหาไม่เจอ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

หน้า: [1] 2 3 ... 10