Ask a Librarian: บรรณารักษ์จะค้นหาคำตอบ และตอบคำถามในกระทู้ของท่านภายใน 48 ชั่วโมง
Phone : 02-310-8646 และ 02-310-8648
e-mail : ning@lib.ru.ac.th, thanyasuda@lib.ru.ac.th, varajit@lib.ru.ac.th and naya@lib.ru.ac.th

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจ ใช้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Service) ได้ฟรี
สนใจใช้บริการติดต่อ e-Mail : phd@lib.ru.ac.thสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :
     • คุณภริตา เฉยศิริ งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร. 0-2310-8661 หรือ e-Mail :: parita@lib.ru.ac.th
     • คุณวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร. 0-2310-8646 หรือ e-Mail :: vatchara@lib.ru.ac.th

ิอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ph.D. Service) - http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_phdservice.php
2
Ask a Librarian / Re: อ่านหนังสือออนไลน์จากฐานข้อมูลได้
« กระทู้ล่าสุด โดย varajit เมื่อ มกราคม 08, 2018, 11:31:31 AM »
นักศึกษาสามารถเข้าดูได้ที่หมวด e-book ตามลิ้งค์ต่อไปนี้ http://www.lib.ru.ac.th/databases/database-e-books.php
จะมีฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่างๆ ให้เลือกอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ
3
Ask a Librarian / อ่านหนังสือออนไลน์จากฐานข้อมูลได้
« กระทู้ล่าสุด โดย liver007 เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:59:51 AM »
สวัสดีค่ะ
อ่านหนังสือออนไลน์จากฐานข้อมูลได้
มีฐานข้อมูลหรือโปรแกรมไหนบ้าง ที่มีแหล่งอ่านหนังสือ ในประเทศหรือต่างประเทศที่สามารถอ่านได้ฟรีบ้าง หรือเสียเป็นรายเดือน แต่อ่านหนังสือหลากหลายหมวด หลากหลายผู้เขียน หนังสือเก่าใหม่ได้ตลอดเวลาบ้าง
4
Ask a Librarian / Re: งานวิจัย ม.รามคำแหง บางเล่มทำไหมหาข้อมูลไม่เจอ
« กระทู้ล่าสุด โดย varajit เมื่อ มกราคม 03, 2018, 03:56:16 PM »
เรียน คุณ pom007

ในการสืบค้นข้อมูลใน ThaiLIS ผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบตัวสะกดและการเว้นวรรคตอนในการสืบค้นให้ถูกต้อง และใช้การกำหนดเขตข้อมูลและตัวกำหนดคำค้นเพื่อช่วยให้การสืบค้นรวดเร็วขึ้น

หากยังไม่พบสามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/บทความที่ท่านกำลังค้นหา แล้วบรรณารักษ์จะช่วยสืบค้นเพิ่มเติมให้ค่ะ
5
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับการบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ปี ค.ศ. 2018 (ฉบับพิมพ์) จำนวน 4 ชื่อเรื่อง

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 60/2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการบอกรับวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ ปี ค.ศ. 2018 (ฉบับพิมพ์) จำนวน 4 ชื่อเรื่อง ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 472,198.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ด้งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ
1. เรื่อง ราคากลางฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
2. เรื่อง ร่างขอบเขตของงานฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
6
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและบริการสังคม ProQuest Psychology Journals จำนวน 1 ฐาน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 55/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและบริการสังคม ProQuest Psychology Journals จำนวน 1 ฐาน รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 780,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ
1. เรื่อง ราคากลางฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
2. เรื่อง ร่างขอบเขตของงานฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
7
ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและบริการสังคม Thomson Reuters Westlaw (Westlaw Next) จำนวน 1 ฐาน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 57/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย พัฒนาและบริการสังคม Thomson Reuters Westlaw (Westlaw Next) จำนวน 1 ฐาน ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 497,657 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ
1. เรื่อง ราคากลางฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
2. เรื่อง ร่างขอบเขตของงานฯ [ดาวน์โหลดเอกสารแนบ]
8
วันที่ 29 ธ.ค. 2560 สำนักหอสมุดกลาง ให้บริการเวลา 07.30 - 16.30 น.
โดยปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็นกรณีพิเศษ
ขออภัยในความไม่สะดวก

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf

สอบถามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8636
ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9
Ask a Librarian / งานวิจัย ม.รามคำแหง บางเล่มทำไหมหาข้อมูลไม่เจอ
« กระทู้ล่าสุด โดย pom007 เมื่อ ธันวาคม 26, 2017, 07:18:53 PM »
ตัวเล่มหนังสือนะมี แต่ไฟล์งานเข้าไปค้นหาใน "ThaiLis" ไม่เจอ
ผมก็พยายามใส่คีย์ ใส่เรื่อง ผู้แต่ง จนครบ ทำกี่รอบๆ ก็ยังหาไม่เจอ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

10
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดบริการ วันที่ 30 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 เนื่องในเทศกาลปีใหม่

The Ramkhamhaeng University Library will be closed
on the 30 Dec 2017 - 2 Jan 2018 for New Year 2018

หากต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ
สามารถใช้บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ณ ด้านหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลางฯ
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/services/lib_bookreturn.php

หรือสามารถยืมต่อด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ URL - http://library.lib.ru.ac.th/patroninfo*thx/
รายละเอียด .. http://www.lib.ru.ac.th/iiimanual/Renew2558.pdf
หน้า: [1] 2 3 ... 10