Home

13 ก.พ. 2555 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 36

13 ก.พ. 2555 เวลา 15.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 36 รูปแบบงานและการจัดขบวนพาเรดนักกีฬา เป็นในแนวมหาวิทยาลัยรามคำแหงยินดีต้อนรับประเทศสมาชิกอาเชียนทั้ง 10 ประเทศ โดยขบวนนักกีฬาทุกคณะ และสำนัก ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เคลื่อนขบวนไปรวมกันที่สนามฟุตบอล สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด

                 ติดตามข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ที่

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว-กิจกรรมสำนักหอสมุดกลาง


ปรับปรุงล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2555 20:43:18 น.