อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม        เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
ปิดบริการเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 21.00-24.00 น. เนื่องจากมีการบำรุงรักษาระบบฯ ปิดบริการเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 21.00-24.00 น. >> ผู้ใช้บริการที่มีรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนฯ ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการที่มีรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนฯ ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ >> สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดบริการ วันที่ 27 ก.ค. 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดบริการ วันที่ 27 ก.ค. 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา >> สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดบริการ วันที่ 28-30 ก.ค. 2561 เนื่องในวันเฉลิมฯ และวันหยุดชดเชยฯ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดบริการ วันที่ 28-30 ก.ค. 2561 >> เชิญพบกับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง ได้ที่บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง เชิญพบกับ สาระ ความรู้ และความบันเทิง ได้ที่บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ชั้น 1 อาคาร 3 >> ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกที่สนใจ ใช้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Service) ฟรี ขอเชิญใช้บริการค้นคว้าพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Service) ฟรี >> รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฟรี (บัดนี้ - 30 ก.ย. 2561) รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ฟรี (บัดนี้ - 30 ก.ย. 2561) >>
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ
ภาพปกหนังสือ รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน ชื่อเรื่อง: รู้แล้วรอด สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน

กฎหมายเบื้องต้นที่จำเป็นต่อผู้อ่านในทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย และครอบคลุมต่อทุกช่วงของการดำรงชีวิต..
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1
ดูแลสุขภาพดวงตาง่ายๆ ด้วยโยคะสายตา

เทคนิคเพื่อบริหารดวงตาให้มีสุขภาพดีนั้นมีหลากหลาย โยคะมีการบริหารดวงตา โดยต้องถอดแว่นหรือคอนแทคเลนส์ออกก่อน แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ ..
อ่านต่อ >>
| เว็บไซต์เวอร์ชั่นเดิม |
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : power by Google
เวลาทำการ
เวลา หัวหมาก บางนา
จันทร์ - ศุกร์ 07.30-21.00 08.30-18.30
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00-18.00 08.30-16.30
วันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ห้องสมุดในประเทศไทย ห้องสมุดต่างประเทศ
ขั้นตอนการใช้งาน Proxy server สำหรับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. ให้บริการ
ผู้ใช้บริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อง Login เข้าใช้งาน และ Logout เมื่อเลิกใช้งาน
สมัครสมาชิก (Register) เพื่อเข้าใช้งาน
ร้องเรียนการให้บริการ ของสถาบันคอมพิวเตอร์
● สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 2244

Latest Update : 19 July 2018, 03:19 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636