เก่งภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดดด้วย English Structure
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่ง ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วยการใช้คำและประเภทของคำ ประโยค อนุประโยค และวลี หลาย ๆ คนที่เรียนภาษาอังกฤษมานาน อาจต้องประสบกับความยากในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งที่รู้ศัพท์และกฎไวยากรณ์มากพอสมควร อาจเป็นเพราะละเลยเรื่องของ “โครงสร้างประโยค” ของภาษาไป หากผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รู้จักกับภาษาอังกฤษในมุมมองใหม่ และสามารถทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว ชื่อเรื่อง: …