สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราว ข้อมูลทุกประเภทถูกนำมารวบรวมและประกอบกันเป็นภาพอีกครั้ง ตั้งแต่คำบอกเล่าของผู้ร่วมเหตุการณ์ไปจนถึงข้อมูลทางสถิติ บันทึกส่วนตัว งานศิลป และอื่นๆที่สะท้อนความเป็นไปของมนุษยชาติ ทั้งที่เป็นนิรันดร์ และที่ยังดำเนินสืบเนื่องมา เนื้อหาในเล่มเรียงตามลำดับอักษร A – Z