สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน” ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท คือ ความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะพืชสมุนไพร การขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร ข้อแนะนำสำหรับการใช้สมุนไพร รายการสมุนไพรสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน
สมุนไพรไทย ธุรกิจหมื่นล้าน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เป็นหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย เพื่อที่ผู้อ่านจะได้นำความรู้มาต่อยอดประยุกต์ผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร เช่น ยารักษาโรค อาหารบำรุงสุขภาพ เครื่องสำอางค์ เป็นต้น โดยผู้เขียนได้แนะนำสมุนไพรไว้ 5 ชนิดคือ กวาวเครือ ส้มแขก ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ และบัวบก
สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยทั้งสรรพคุณ และวิธีการใช้โดยเน้นภาพที่สวยงาม และชัดเจน จัดเรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ และมีดัชนีชื่อไทยอยู่ด้านหลัง
สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมบทความเกี่ยวกับสมุนไพร 201 ชนิด โดยเน้นเรื่องความถูกต้องของชื่อสมุนไพร และภาพประกอบที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณระดับหนึ่ง