วาดการ์ตูนลายเส้นง่ายๆ ให้น่ารัก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณเข้าไปสู่โลกของรูปลายเส้นอันอัศจรรย์ไร้ขอบเขต จุดเด่นของลายเส้นก็คือความมีอิสระมีชีวิตชีวา หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ เส้น รูปร่าง สี ใช้วิธีสุดง่าย
เขียนแผ่นดิน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
งานกวีนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติในรูปแบบใหม่ ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งได้รวบรวมบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย โดยประมวลความงาม ความสำคัญของแผ่นดินในปัจจุบันไว้ให้มากที่สุด
เครื่องเสียงโบราณ ตำนานแห่งศาสตร์และศิลป์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เครื่องเสียงโบราณ เป็นศาสตร์แห่งการคิดค้น ผสานกับศิลปะที่เกิดขึ้นจากการออกแบบโดยผู้คนในยุคนั้นอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความบันเทิงด้วยเสียงดนตรี และเพลงต่างๆ มากว่า 100 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเครื่องเสียงโบราณ กับเครื่องเสียงปัจจุบัน
ศิลปะการบังคับบัญชา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ถ้อยคำสำนักพิมพ์ “ทำงานกับคนปวดหัวที่สุด” มีผู้กล่าวถ้อยคำทำนองนี้ ให้ได้ยินกันบ่อย เป็นความหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าไม่ทำงานกับคนแล้วจะทำงานกับอะไร คนมากได้งานมาก คนน้อยได้งานน้อย ควรจะเป็นไปอย่างนี้ แต่ก็เคยปรากฏอยู่บ่อยว่า คนมากได้งานน้อย คนน้อยได้งานมาก เป็นเพราะเหตุใด