40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!!
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเรื่อง 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!! เล่มนี้ เป็นหนังสือกฎหมายใกล้ตัว คัดเน้น ๆ เฉพาะกฎหมายที่คุณต้องรู้ รวบรวมเหตุการณ์ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้จริง และยังช่วยคุณได้ในเวลาที่จำเป็น พร้อมวิธีแก้ไขปัญหาแบบถูกต้อง
กฎหมาย ความรู้ฉบับพกพา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
โลกของกฎหมายอย่างรอบด้านซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุกมิติในชีวิตประจำวันรอบตัว โดยเริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของกฎหมายสู่คำอธิบายว่าด้วยกฎหมายสาขาต่างๆ
เจาะตัวบทพิชิตเนติบัณฑิต ภาคสอง กลุ่มวิชา วิ.แพ่ง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เตรียมสอบเนติบัณฑิตให้ประสบความสำเร็จโดยการรู้ขอบเขต และเข้าใจตัวบทกฎหมาย ผู้จัดทำได้เจาะสกัดตัวบทกฎหมาย กลุ่มวิชา วิ. แพ่ง ที่เคยออกข้อสอบตั้งแต่สมัยที่ 40 ถึงปัจจุบัน
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ เล่ม 1
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผู้เขียนได้ศึกษาและรวบรวมหลักการและรูปแบบของสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านการทำสัญญาในชีวิตประจำวัน การทำสัญญาเพื่อธุรกิจการค้า และเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายในวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษากฎหมายในวิชาเกี่ยวกับนิติกรรม-สัญญาด้วย พร้อมบรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติและผลงานของผู้เขียนท้ายเล่ม ชื่อเรื่อง: หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 1 โดย: สุรพล ไตรเวทย์ สถานที่: ชั้น 4 …
หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 2
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หลักการทำสัญญาและตัวสัญญาต่างๆ สัญญาภาษาไทย หลักทั่วไปและข้อสังเกตในการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ รูปแบบสัญญาภาษาอังกฤษ สัญญาภาษาอังกฤษแบบง่ายตามกฎหมายภาษาไทย สัญญาภาษาอังกฤษแบบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือ อังกฤษ-อเมริกัน พร้อมบรรณานุกรม ประวัติและผลงานของผู้เขียนในท้ายเล่ม ชื่อเรื่อง: หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่างๆ ไทย-อังกฤษ เล่ม 2 โดย: สุรพล ไตรเวทย์ สถานที่: ชั้น …