สร้างสื่อการเรียนการสอน CAI ด้วย macromedia Authorware 7

 

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในการทำงานกับโปรแกรม Authorware ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานตลอดจนถึง การเรียกใช้งานฟังก์ชันและค่าตัวแปรต่างๆ มีหน้าที่หลักในการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบทดสอบ การวัดประเมินผล ผลงานนำเสนอ รวมถึงการสร้างเกมในรูปแบบต่างๆ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับการเขียนแผนผังหรือการเขียนโฟลว์ชาร์ต เมื่อต้องการสร้างผลงาน ก็เพียงแต่แดรกเมาส์นำไอคอนของออบเจ็กต์ต่างๆ ไปวางไว้บนเส้น Flowline หรือหากต้องการ สร้างผลงานอย่างรวดเร็วก็สามารถทำได้โดยผ่านทาง Knowledge Object

เมื่อได้ผลงานเป็นที่ต้องการแล้วก็สามารถจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีนามสกุล เป็น .EXE หรือจัดเก็บเป็นไฟล์เว็บเพจที่มีนามสกุลเป็น .HTML เพื่อนำไปใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ก็สามารถทำได้เช่นกัน และหากต้องการนำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่โดยจัดเก็บบันทึกลงในแผ่นซีดี ก็สามารถทำได้โดยผ่านทางโปรแกรม Nero Burning ROM ซึ่งการทำงานดังกล่าวทั้งหมด จะตอบสนองพัฒนาไปสู่การสร้าง E-Learning ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

ชื่อเรื่อง: สร้างสื่อการเรียนการสอน CAI ด้วยMacromedia Authorware 7

ผู้แต่ง: ภัททิรา เหลืองวิลาศ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทที่ 1 เริ่มต้นเรียนรู้โปรแกรม Authorware  หน้า   11
 • บทที่ 2 รูปแบบการทำงานกับไอคอน Display  หน้า   37
 • บทที่ 3 สร้างการเคลื่อนย้ายด้วยไอคอน Motion  หน้า   77
 • บทที่ 4 ลบและหยุดรอด้วยไอคอน Erase และ Wait  หน้า 103
 • บทที่ 5 สร้างปุ่มเชื่อมโยงเลื่อนเปลี่ยนหน้าด้วยไอคอน Framwork และ Navigate  หน้า 123
 • บทที่ 6 กำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจด้วยไอคอน Decision และไอคอน Calculation  หน้า 143
 • บทที่ 7 สร้างระบบมัลติมีเดียด้วยไอคอน Sound และไอคอน Digital Movie  หน้า 163
 • บทที่ 8 สร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยไอคอน Interaction  หน้า 191
 • บทที่ 9 เพิ่มศักยภาพให้ไฟล์งานด้วยฟังก์ชันและตัวแปร  หน้า 341
 • บทที่ 10 สร้างผลงานอย่างรวดเร็วด้วย Knowledge Objects  หน้า 361
 • บทที่ 11 เพิ่มความสมบูรณ์ด้วยการนำสื่อภายนอกเข้ามาใช้งาน  หน้า 401
 • บทที่ 12 ประยุกต์สร้างจัดเก็บผลงาน  หน้า 425