กินอย่างไร ไม่อ้วน ไม่มีโรค

หนังสือเล่มนี้ แนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ด้วยวิธีการควบคุมน้ำหนักตัว ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมดุลกับรูปร่าง การเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน และการออกกำลังกาย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นเทคนิคการกิน ตามสัดส่วนของอาหารที่เป็นมาตรฐาน ส่วนที่สอง เป็นวิธีกินเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิด เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ ที่จะตามมา สามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวันก็จะเห็นผล

ชื่อเรื่อง: กินอย่างไร ไม่อ้วน ไม่มีโรค

ผู้เขียน: ศัลยา คงสมบูรณ์เวช

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ติดตามตัวเลขสุขภาพต้านโรคเรื้อรังไม้ติดต่อ  หน้า     9
 • เมื่อโรคอ้วนระบาด  หน้า   19
 • ส่วนที่ 1 เทคนิคกินไม่อ้วน  หน้า   27
 • กินคาร์บอย่างไรไม่ให้อ้วน  หน้า   29
 • อาหารเช้าป้องกันอ้วน  หน้า   43
 • เพิ่มระบบเผาผลาญเพื่อลดอ้วน  หน้า   49
 • กินน้ำตาลอย่างไรไม่เสียสุขภาพ  หน้า   57
 • เลือกใช้ไขมันอย่างฉลาด  หน้า   65
 • เมื่อคิดจะลดน้ำหนัก  หน้า   75
 • ปัญหาที่มากับการลดน้ำหนัก  หน้า   95
 • การติดตามพฤติกรรมบริโภค  หน้า 109
 • ส่วนที่ 2 กินป้องกันโรค  หน้า 121
 • เมตาโบลิกซินโดรม ภัยเงียบของสุขภาพ  หน้า 123
 • เบาหวาน ฝันร้ายของชาวเอเชีย  หน้า 133
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ  หน้า 153
 • ผู้หญิงกับโรคหัวใจ  หน้า 167
 • โรคความดันโลหิตสูง  หน้า 177
 • กินต้านอัมพฤกษ์และอัมพาต  หน้า 191
 • ประวัติผู้เขียน  หน้า 198