Home

เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้านและครอบครัว

 

รวบรวมเกร็ดความรู้ที่เป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของคุณ และสมาชิกในบ้านในทุกๆเรื่อง หนังสือเล่มนี้จะเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยมืออาชีพ ที่แนะวิธีดำเนินชีวิตที่ราบรื่น และมีคุณภาพ

ชื่อเรื่อง: เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้านและครอบครัว
จัดพิมพ์โดย: บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์(ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

บทที่หนึ่ง     บทที่ห้า  
จัดระบบชีวิตในบ้าน หน้า     8   อาหารและโภชนาการ หน้า 336
จัดระเบียบภายในบ้าน หน้า     9   กินเพื่อสุขภาพ หน้า 337
เก็บเอกสารและจัดการการเงิน หน้า   21   การเลือกซื้ออาหาร หน้า 343
เก็บของให้เข้าที่ หน้า   35   การเก็บรักษาอาหาร หน้า 347
บทที่สอง     เคล็ดลับการเตรียมอาหาร หน้า 352
เรื่องน่ารู้ภายในบ้าน หน้า   70   การจัดงานเลี้ยงและมารยาทสังคม

หน้า 384

รอบรู้รอบบ้าน หน้า   71   บทที่หก  
อุปกรณ์เครื่องใช้สารพัน หน้า 125   ปรับแต่งบ้านให้สวยงามยิ่งขึ้น หน้า 396
บทที่สาม     ตกแต่งบ้านให้สวยแบบง่ายๆ หน้า 397
งานนอกบ้าน หน้า 156   การดูแลเครื่องเรือน หน้า 323
รอบนอกของตัวบ้าน หน้า 157      
โรงรถและการบำรุงรักษารถ หน้า 185   ดัชนี หน้า 444
สนามหญ้าและสวน หน้า 195   Acknowledgements หน้า 471
บทที่สี่        
เรื่องใกล้ตัว หน้า 214      
ชีวิตครอบครัว หน้า 215      
สัตว์เลี้ยงของคุณ หน้า 233      
ใส่ใจกับเรือนร่างและบุคลิกภาพ หน้า 245      
การปฐมพยาบาล หน้า 306      
         
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 23 กันยายน 2546 10:29:46