Home

สูตรสำเร็จบทพูด สุนทรพจน์และคำอวยพร สำหรับทุกๆโอกาส

ยุคสมัยปัจจุบันที่สังคมเต็มไปด้วยการเร่งรีบในวิถีชีวิตและหน้าที่การงาน จึงทำให้มีเวลาไม่เพียงพอ
ต่อสิ่งที่นอกเหนือไปจากงานประจำ ซึ่งแม้แต่เรื่องที่จะใช้กล่าวต่อกลุ่มชนในพิธีต่างๆ ก็หาเวลา
เตรียมการกล่าวได้น้อยนัก 

ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือให้ท่านสามารถหยิบขึ้นใช้ได้ทันที
โดยไม่พลาดโอกาสรับเชิญที่โดดเด่น และดูดี ให้เป็นที่ชื่นชอบหรือประทับใจของผู้รับฟัง
นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างคำกล่าวต่อพระสงฆ์ตามลำดับสมณศักดิ์ การใช้คำราชาศัพท์
และคำศัพท์ที่ใช้ต่อกลุ่มสุภาพชนชั้นเจ้านายและบุคคลทั่วไป เป็นต้น อีกทั้งมีบทสวดมนต์ 
และคำกล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรมที่ครบถ้วน

ชื่อเรื่อง: สูตรสำเร็จบทพูด สุนทรพจน์และคำอวยพร สำหรับทุกๆโอกาส
ผู้เขียน: ภูวดล ภูภัทรโยธิน
สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

งานพิธีถวายสักการะ หน้า     7-21 คำกล่าวในงานพิธีฌาปนกิจศพ หน้า 107-119
คำกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ หน้า   13-18 ลำดับพิธีฌาปนกิจศพที่ไม่มีพิธีพระราชทานเพลิง หน้า         113  
คำกล่าวอวยพรวันเกิด/ครบรอบอายุ หน้า   19-24 ลำดับพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ไม่มีเสด็จ
คำกล่าวอวยพรงานมงคลสมรส หน้า   26-58 (พิธีพระราชทานในเพลิงในกรุงเทพฯ) หน้า         116
พิธีจุดเทียนมงคลสมรส หน้า          26 การเขียนประวัติของผู้วายชนม์โดยย่อเพื่ออ่านไว้อาลัยหน้าเมรุ หน้า         118
ธรรมเนียมปฏิบัติตามสากลนิยมในการประกอบพิธีมงคลสมรส หน้า          57 การใช้คำศัพท์ หน้า 120-137
คำกล่าวอวยพรงานเลี้ยงอำลา/เกษียณอายุ หน้า   59-64 รวมบทกลอนในวาระต่างๆ หน้า         141
คำกล่าวอวยพรงานเลี้ยงรุ่น หน้า   65-66 ลำดับพิธีทอดกฐินสามัคคี หน้า         153
คำกล่าวอวยพรงานทั่วไป หน้า   67-89 บทสวดมนต์ หน้า         159
คำกล่าวอวยพรงานวันสำเร็จการศึกษา หน้า 98-104 บรรณานุกรม หน้า         185
คำกล่าวในงานอุปสมบท หน้า         105    
         
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 08 พฤศจิกายน 2554 16:08:07