Home

แก้ปัญหารถเสียด้วยตนเอง


หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมปัญหารถยนต์ที่เกิดขึ้นบ่อย เช่น เครื่องร้อนจัด ยางแบน ยางระเบิด
ล้อหลุด แบตเตอรี่หมด ไฟใหญ่ดับ กระจกหน้าแตก เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด หรือแอร์ไม่เย็น เป็นต้น

ผู้เขียนได้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาแบบง่ายๆ พร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบคำอธิบายมากมาย
ในการแก้ปัญหาแต่ละอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
อันจะเกิดแก่นักขับรถทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: แก้ปัญหารถเสียด้วยตนเอง
ผู้แต่ง: สมปอง คงนิ่ม
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

รถจอดเสียอยู่บนทางด่วนหรือทางหลวง อันตราย ต้องระวังให้ดี หน้า   11 เบรกแตก หน้า 139
เครื่องยนต์ร้อนจัด ป้องกันได้ไม่ยาก หน้า   15 กระจกบังลมหน้าแตก หน้า 147
ยางแบน ปัญหาหนักอกสำหรับผู้ขับขี่บางท่าน หน้า   49 เทอร์โบชาร์จเจอร์ ใช้อย่างไรจึงจะคุ้มค่า หน้า 153
ยางระเบิด ปัญหาร้ายแรงที่สุดขณะขับรถ หน้า   73 รถใช้น้ำมันออกเทน 95 เปลี่ยนมาใช้ออกเทน 91 ได้หรือไม่ หน้า 165
ล้อหลุด หน้า   77 เบรกมือ ความปลอดภัยที่นักขับรถมองข้าม หน้า 175
แบตเตอรี่ไฟหมด หน้า   81 แอร์ไม่เย็น หน้า 181
ไฟใหญ่ไม่ติด หน้า   93 เสียงดังผิดปกติของรถยนต์ หน้า 189
เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด หน้า   97 บรรณานุกรม หน้า 199
แก๊สไอเสียรถยนต์ อันตรายที่น่าสะพรึงกลัว หน้า 123 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ หากเกิดปัญหาขณะเดินทาง หน้า 201
ไฟไหม้รถ หน้า 133 อุปกรณ์ที่ควรมีติดรถ หน้า 203
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 08 กุมภาพันธ์ 2548 10:52:49