Home

แกะรอยนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทย

ภาพถ่ายนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (ที่ชัดเจนที่สุด) ในหนังสือนกเมืองไทย เล่ม 2

หนังสือเล่มนี้เผยเรื่องราวนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ผู้มีชีวิตความเป็นอยู่สุดแสนจะลี้ลับราวกับว่า
ได้หายสาบสูญไปจากโลกนี้กว่า 20 ปี โดยให้ความรู้และเรื่องราวความเป็นมาของนกเจ้าฟ้าฯ
ที่ได้ชื่อว่าเป็นนกที่หายากที่สุดของโลก (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย) นกเจ้าฟ้าฯ นี้ถูกคนพบโดยนายกิตติ ทองลงยา นักวิทยาศาสตร์ไทยแห่งสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2511 ที่บึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์
เป็นนกชนิดใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนในโลก

ชื่อเรื่อง: แกะรอยนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทย
ผู้เขียน: รุ่งทิพย์ สุวรรณอภิชน
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

นกพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทย หน้า   21
ต้นตำนานที่ MAPS หน้า   28
บึงบอระเพ็ด (Bueng Boraphet) หน้า   37
การค้นพบนกเจ้าฟ้าฯ หน้า   55
ส่งตรวจสอบทาง Taxonomy หน้า   61
ลักษณะของนกเจ้าฟ้าฯ หน้า   65
ขอพระราชทานนามมาตั้งชื่อนก หน้า   69
พระราชนิพนธ์กล่าวถึง "การดูนก" หน้า   83
กิตติ ทองลงยา : นักวิทยาศาสตร์ผู้ยืนยงของไทย หน้า   91
นกหายากในประเทศไทย หน้า 103
การศึกษาเรื่องนกในประเทศไทย หน้า 121
แกะรอย...นกเจ้าฟ้าฯ หน้า 129
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม 2551 15:55:15