Home

พรานทุ่ง

ภาพ สวิงเคาะไข่มดแดง จากหนังสือ พรานทุ่ง
หนังสือ "พรานทุ่ง" เล่มนี้ได้เล่าเรียงถึงวิธีการทำมาหากินในท้องทุ่งตามกาลเทศะ แถบอำเภออู่ทอง
ลำน้ำจระเข้สามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นดินแดนเก่าแก่ผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยสืบๆ กันมา
นับด้วยพันปี โดยผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์อัน ซื่อๆ ตรงๆ การพึ่งพาอาศัยให้ชีวิต และอัตภาพ
ดำเนินไปเป็นปรกติสมดุล มิใช่การลุยล่าล้างผลาญเยี่ยงฆาตกร เป็นสำนวนแบบไร้เลศนัยมีชีวิตชีวา 
เพียงเพื่อจะเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้เห็นภาพและจินตนาการตามอย่างไม่ยาก

ชื่อเรื่อง: พรานทุ่ง
ผู้แต่ง: สัจภูมิ ละออ
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

กรงดักพังพอน : เพียงเหยื่อเน่าก็เข้าไปติดกับ หน้า   ๑๗ .. ..
กระจู้ : สำหรับปลาไหลดวงจู๋ หน้า   ๒๑ ลันดักปลาไหล : ปลายาวเอามาต้มเปรต หน้า ๑๗๑
กระสุน : เครื่องมือหากินแต่บรรพกาล หน้า   ๒๕ สวิงเคาะไข่มดแดง : มดตัวน้อยที่ล้มช้าง หน้า ๑๗๗
กับดักนกกระหรอด : หลงเหยื่อล่อก็ไปไม่รอด หน้า    ๒๙ สวิงช้อนกุ้ง : ว่างงานนามาจับสวิง หน้า ๑๘๑
ขอชักกบ : บางครั้งก็ชักงู หน้า   ๓๕ สุ่มปลา : ร้อนรูพันรูสนุกรูเดียว หน้า ๑๘๕
ข่ายดักนกกระทา : ขุนแผนแห่งดงดอน หน้า   ๓๙ หนังสติ๊ก : อาวุธล่านก หน้า ๑๘๙
ข่ายดักนกคุ่ม : มีปีกบินแต่ก็อยู่กินกลางดินดง หน้า   ๔๙ หน้าไม้ : อาวุธโบราณ หน้า ๑๙๕
จับอึ่ง : หัวค่ำจับเดี่ยว ดึกๆ จับคู่ หน้า   ๕๓ อวนลาก : จอมเขมือบแห้งคุ้งคลอง หน้า ๑๙๙
ฉมวก : สยบนักร้องแห่งท้องนา หน้า   ๕๙ ไอ้โง่ : ดักได้แม้ปลาฉลาด หน้า ๒๐๕
..  .. เกี่ยวกับผู้เขียน หน้า ๒๑๐
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 09 เมษายน 2552 13:50:27