Home

พระเอกในวรรณคดี


วรรณคดีเป็นมรดกโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านภาษา และวัฒนธรรม
รวมทั้งอารยธรรมของประเทศไทยที่คนไทยควรหวงแหน และภาคภูมิใจ
ในความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ

พระเอกในวรรณคดี เล่มนี้ ได้รวบรวมพระเอกในวรรณคดีจากเรื่องต่างๆ ถึง 23 ตัวละคร
เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวถึง
ลักษณะเด่นของตัวละครในแต่ละตัว รูปแบบของเรื่องราวต่างๆ พร้อมแทรกข้อคิดเพื่อให้เยาวชน
หรือผู้อ่านได้ซาบซึ้งในตัวละครหรือเรื่องราวโดยย่อแล้ว จะทำให้เกิดความรักในวรรณคดีอันทรงคุณค่า
และแสวงหาอ่านวรรณคดีเรื่องต่างๆ ในโอกาศต่อไป

ชื่อเรื่อง: พระเอกในวรรณคดี
เรียบเรียงโดย: ผจงวาด กมลเสรีรัตน์
สถานที่: ชั้นลอย อาคาร 1

สารบัญ

พระสมุทรโฆษ เทพอุ้มสม หน้า   11 .. .. 
พระลอราชเลอลักษณ์ หน้า   15 พระสุธน มโนห์รา หน้า   67  
พระราม พระนารายณ์อวตาร หน้า   19 เงาะป่า ซมพลา หน้า   71
ลิโป้ นักรบสะท้านแผ่นดิน หน้า   23 อาบูหะซัน ในอาหรับราตรี หน้า   75
พระอุณรุท หรือ อนิรุทธ หน้า   27 พระสัตยวาน เจ้าชายไร้บัลลังก์ หน้า   79
พระอภัยมณี ราชาเพลงปี่ หน้า   31 ท้าวทุษยันต์ หน้า   83
ศรีสุวรรณ หน้า   35 ท้าวแสนปมหรือพระชินเสน หน้า   87
ท้าวชัยเสนที่รักแห่งนางมัทนา หน้า   39 ท้าวอิลราช ผู้กลายรูปเป็นนางอิลา หน้า   91
อิเหนา ปันหยี หน้า   43 พระนลกษัตริย์ผู้หลงผิด หน้า   95
.. .. ขุนแผนพระเอกยอดนักรัก-นักรบ หน้า   99
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มิถุนายน 2549 10:52:47