Home

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุที่บ้านของท่านผู้อ่านแต่ละท่านคงจะมีเศษวัสดุที่เหลือใช้ ที่ทำจากโลหะ อโลหะ
พืช สัตว์ เช่นเปลือกหอย เกล็ดปลา กระป๋องน้ำอัดลม ขวดพลาสติกเป็นต้น

เราสามารถนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในแง่ต่างๆได้มาก
เช่น เครื่องตกแต่งบ้าน ของเล่นเด็ก เป็นต้น ถ้า ท่านคิดไม่ออกว่าจะใช้ประโยชน์
จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วได้อย่างไร ขอแนะนำให้ท่านมาอ่านหนังสือเล่มนี้
ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำขั้นตอนการประดิษฐ์นับตั้งแต่การเลือกวัสดุ วิธีทำ
ภาพประกอบของขั้นตอนการประดิษฐ์เศษวัสดุไว้อย่างละเอียดทำให้ผู้อ่าน
เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น


ชื่อเรื่อง: งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
ผู้แต่ง: อ. อมราภรณ์ วงษ์ฟัก, อ. มรกต วรรณดี
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

กระเป๋าติดผ้ารูด หน้า    18 ..  
ที่รองแจกันรูดดอกหกเหลี่ยม หน้า    20 ..  
ดอกไม้จากเศษผ้า หน้า    21 เสื่อจากถุงปุ๋ยปิกนิก หน้า    74
ตะกร้าผลไม้จากเศษผ้า หน้า    22 รองเท้าจากกระสอบปุ๋ย หน้า    75
ตุ๊กตาเศษผ้า หน้า    23 ดอกไข่ดาว หน้า    77
ที่รองแก้วสลับสี หน้า    25 กรอบรูปจากช้อนไอศครีม หน้า    78
โต๊ะชุดคู่ขวัญ หน้า    26 เครื่องประดับสายน้ำเกลือ หน้า    79
ถุงจากกล่องเหล้า หน้า    27 ต่างหูหยาดมุก หน้า    80
..   โบติดผม 3 แบบ จากสแลน หน้า    81
..   ดอกคาร์เนชั่นติดหมวก หน้า    84
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 24 ธันวาคม 2547 11:23:15