Home

อาหารวัยทอง

อาหารและสุขภาพอนามัย มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรือนร่างที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย
ไม่แก่ก่อนวัย เป็นยอดปราถนาของคนทุกคน แต่ปัจจัยที่สำคัญซึ่งจะทำให้สมความปราถนา
ในเรื่องนี้ ใช่ขึ้นอยู่กับอาหารที่เลือกกิน เพื่อก่อให้เกิดพลังงาน แก่ร่างกายในการประกอบกิจกรรม
โรคต่างๆ ก็มักจะปรากฎเมื่อเข้าสู่วัยทอง อวัยวะแต่ละส่วนได้รับใช้เรามายาวนานย่อมต้องสึกหรอ
เสื่อมลงตามวัย แต่ถ้าเราเตรียมรับมือตั้งแต่ต้นดูแลในเรื่องอาหารเป็นอย่างดี อาหารที่เลือกรับประทาน
ควรเป็นอาหารที่ย่อยง่าย มีไขมันต่ำ ประเภทเนื้อปลา ผักทุกชนิด โดยเฉพาะผักใบเขียว ผักสีเหลือง
ผักสีส้ม และอาหารที่ทำจากถั่วเหลือง

หนังสือ อาหารสำหรับวัยทองเล่มนี้ เน้นเรื่องอาหารไว้มากมาย ในวัยนี้จึงต้องดูแลตัวเอง
เรื่องอาหารเป็นพิเศษ ถึงแม้เข้าสู่วัยทองก็จะเป็นคนแก่ที่แก่อย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ

ชื่อเรื่อง: อาหารวัยทอง
ผู้แต่ง: ศรีสมร คงพันธุ์
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

คำนำ หน้า     8
บทนำ หน้า   10
อาหารจานแคลเซียม หน้า   15
อาหารบำรุงสายตา หน้า   43
อาหารเส้นใย หน้า   63
อาหารจานปลา หน้า   99
อาหารเบต้าแคโรทีน หน้า 121
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 17 October 2005 14:36:15