Home

สืบจากศพ

ผู้เขียนเรียนรู้ธรรมะของศาสนาพุทธจากงานที่ทำอยู่โดยไม่ต้องเข้าวัด จีงอยากใช้ตัวหนังสือให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจแก่นแท้ของชีวิต เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน เรื่องราวจากศพทุกศพต่างสะท้อนให้เรารู้ว่า "สุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง"

หนังสือเรื่องสืบจากศพ เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านอีกมากมายได้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้เขียน ที่มีความมุ่งมั่นในการทำความดี มีความจริงใจอยากทำงานเพื่องาน อยากเห็นงานนิติเวชมีมาตรฐาน คนทำงานอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี คนตายจะได้รับความยุติธรรม ที่สำคัญผลงานจะย้อนมาควบคุมอาชญากรรมให้น้อยลงเป็นวงจรของสังคมไทยที่จะดีขี้น

ชื่อเรื่อง: สืบจากศพ
ผู้แต่ง: แพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 สัจธรรมแห่งชีวิตจากงานผ่าศพ  หน้า   3 ศพอุบเอดส์  หน้า   65
สัจธรรมแห่งชีวิตจากงานผ่าศพ(ต่อ)  หน้า   8 ล่ามตรวนไว้ข้างเตียง  หน้า   71
ศพแรก  หน้า 13 ปริศนาศพจราจร เปิดศพโรเบิร์ต แบดบอย  หน้า   76
สืบจากศพ  หน้า 19 ปริศนาศพจราจร(ต่อ)  หน้า   84
ฆาตกรรม "เจนจิรา"  หน้า 25 ผีไม่กลัว-กลัวกลิ่น  หน้า   91
ฆาตกรรม "เจนจิรา"(ต่อ)  หน้า 30 โคบอลต์-ตายตาเปล่า  หน้า   96
"เสริม"  หน้า 38 ก่อนจะอ้วนตาย  หน้า 102
ดีเอ็นเอของมนสิทธิ์  หน้า 45 อ้วนตาย(ต่อ)  หน้า 107
ดีเอ็นเอ: "มรดกพันธุกรรม"  หน้า 51 ไปดูฝรั่งผ่าศพ(บ้าง)  หน้า 116
มูลนิธิ - ที่พึ่งคนยาก  หน้า 59 ศพคดีในอเมริกา-ยากแท้แต่หยั่งถึง  หน้า 119
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 07 กรกฎาคม 2546 10:46:45