Home

สารานุกรมเยาวชน ชุด ธรรมชาติของงู

รวบรวมเรื่องราว เกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของงูแต่ละเผ่าพันธุ์ ตั้งแต่วัฏจักรชีวิต ถิ่นกำเนิด ลักษณะทางกายภาพ การจู่โจมเหยื่อทั้งการกินและการผสมพันธ์ของงูทั่วโลก 10 อันดับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก รวมทั้งงูที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย 

ชื่อเรื่อง: สารานุกรมเยาวชน ชุด ธรรมชาติของงู
ผู้เขียน: Kira O.Senne
แปลและเรียบเรียง: ณัฐณิชา พิมพ์วรรณ
สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

กำเนิดงู (ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์) หน้า     8 โลกของงูในแต่ละทวีป หน้า   62
ลักษณะทางกายภาพของงู หน้า   16 จำแนกประเภทของงู หน้า 112
วิวัฒนาการของงู หน้า   34 พิษของงู หน้า 120
อาหารและการล่าเหยื่อ หน้า   38 10 อันดับ งูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก หน้า 128
การขยายพันธ์ของงู หน้า   48 10 อันดับ งูที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย หน้า 136
ความเชื่อของชนในแต่ละทวีป แต่ละเผ่าพันธุ์ ที่มีต่องู หน้า   54 10 อันดับงูที่ไม่ควรเลือกเลี้ยง หน้า 144
จากอดีตสู่ปัจจุบัน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงู หน้า 152
         
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กันยายน 2555 18:10:59