Home

การกัดกระจก

ภาพประกอบจากหนังสือ การกัดกระจก

งานกัดกระจก เป็นงานฝีมืออีกแขนงหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เงินล้านให้ผู้คนมากมายจนนับไม่ถ้วน
งานกัดกระจกเป็นสายงานวิชาชีพที่ผู้คนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย องค์ประกอบต้นทุนที่ต่ำ ประกอบกับ
เป็นงานฝีมืออันปราณีต ละเอียดอ่อน สามารถสร้างงานที่มีคุณค่าได้

หนังสือ งานกัดกระจก เล่มนี้ เป็นการสอนการกัดกระจก ตามขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นรูปงาน
ที่สมบูรณ์และวิธีแก้ปัญหาในขณะที่ทำ พร้อมภาพลวดลายต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ชื่อเรื่อง: การกัดกระจก
ผู้เขียน: วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

ขั้นตอนการกัดลายกระจก หน้า             5 .. ..
รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9 หน้า          14 นกฮูก หน้า          72
พระโพธิสัตว์กวนอิม 1 หน้า          15 ผีเสื้อ 1 หน้า          73
พระโพธิสัตว์กวนอิม 2 หน้า          16 ผีเสื้อ 2 หน้า          74
พระแม่ธรณีบีบมวยผม หน้า          17 ผีเสื้อ 3 หน้า          75
ฮก ลก ซิ่ว 1 หน้า          18 ผีเสื้อ 4 หน้า          76
ฮก ลก ซิ่ว 2 หน้า          19 เขียด หน้า          77
พระศิวะ - พระแม่อุมาเทวี 1 หน้า          20 เก้ง หน้า          78
พระศิวะ - พระแม่อุมาเทวี 2 หน้า          21 ทะเล หน้า  79 - 90
.. .. ลายกรอบ หน้า 91 -112
       
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 21 พฤษภาคม 2550 13:45:18