Home

พัฒนาสมองซีกซ้ายให้เป็นอัจฉริยะ (Building Left-Brain Power)


พลังธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาพ เล่มนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพแนวใหม่
แนวธรรมชาติที่ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายราคาแพง ที่สำคัญคือ
มันใช้ได้ผล ทั้งการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและรักษาสุขภาพที่ทรุดโทรมให้กลับดีขึ้น จัดได้ว่า
เป็นแนวทางเสริมสร้างสุขภาพดีโดยวิถีทางธรรมชาติ ด้วยการสร้างความเข้าใจธรรมชาติของร่างกาย
จิตใจ และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานที่ว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้นการดำรงชีวิต
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และนำพลังจากธรรมชาติมาเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรง
และปรับสภาพให้สมดุลย่อมดีที่สุด

ชื่อเรื่อง: พัฒนาสมองซีกซ้ายให้เป็นอัจฉริยะ (Building Left-Brain Power)
ผู้แต่ง: Allen D. Bragdon and David Gamon. Ph.D.
แปลและเรียบเรียง: จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์
สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

       
     
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กันยายน 2551 14:03:54