ภาพประกอบจากหนังสือ ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
ภาพประกอบจากหนังสือ ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
ภาพประกอบจากหนังสือ ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
ภาพประกอบจากหนังสือ ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
Home

ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

 
รวบรวมชีวิตประวัติ และผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินชาวอิตาเลียน
ที่ได้อุทิศชีวิตของท่านให้แก่วงการศิลปะ ได้วางรากฐานการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทย รวมทั้งได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนศิลปากร และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถในการเขียนตำรา และบทความเกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

" .. สถานศึกษาของมหาวิยาลัยสมัยนั้นก็คือโรงไม้เก่า อยู่แถวๆบริเวณหลังตึกกรมศิลปากร ..
โรงไม้นี้สร้างแบบยกพื้นสูง มีบันไดขึ้นสองข้าง มีระเบียงอยู่ด้านหน้าพอที่จะใช้เดินติดต่อกันได้..
ห้องเรียนหนึ่งบรรจุนักเรียนได้ประมาณ 40 คน ภายในห้องเรียนมีกระดานดำแผ่นใหญ่อยู่แผ่นหนึ่ง ไฟฟ้าไม่มี ภายในห้องจึงดูมืดๆ ทึมๆ สลึมสลือ และยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือ สีที่ใช้ทาฝาห้องก็เป็นสีเขียวแก่ ห้องที่มืดอยู่แล้ว จึงยิ่งมืดมากขึ้นไปอีก นี่แหล่ะบรรยากาศครั้งแรกที่พวกเราได้พบ เมื่อก้าวเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยศิลปากรหลังกรมศิลปากร.."
(พูน เกษจำรัส: ๒๕๑๕, พิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

จากหนังสือหน้า 154

ชื่อเรื่อง: ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
ผู้แต่ง: วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

หน้า   14

  ถิ่นกำเนิดการศึกษา

หน้า   18

 
ชีวิตและการทำงานในประเทศสยาม  

หน้า   81

  ปัจฉิมวัยและวาระสุดท้ายของชีวิต

หน้า   50

 
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม

หน้า   64

  การก่อตั้งโรงเรียนศิลปะ

หน้า 136

 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ   

หน้า 148

  การเผยแพร่ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของไทย

หน้า 158

 
แนวคิดในการจัดตั้งหอศิลป์ในประเทศไทย

หน้า 174

  ผลงานศิลปะวิชาการ

หน้า 182

 
ทัศนวิจารณ์

หน้า 208

  คุรุปณิทาน

หน้า 214

 
ทัศนที่มีต่อโลกและชีวิต

หน้า 222

  ลำดับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

หน้า 234

 
ผลงานประติมากรรม

หน้า 238

  บทความวิชาการ

   หน้า 242

 
บัญชีภาพ

หน้า 251

       
           
รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ

หนังสือแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2550 16:37:28